Obchodní podmínkyPodle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


 

1. Základní informace

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností SPORT CYKLO s.r.o. se sídlem Masarykova 651 Holešov, IČO:28273397, DIČ CZ28273397 . Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 57803.upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sportcyklo.cz

 

2. Informace o zboží a zákonná odpovědnost prodávajícího

Informace o zboží a ceně uváděné společností SPORT CYKLO s.r.o. jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou uváděny včetně všech daní (DPH) či jiných poplatků, kromě poplatků za doručení zboží či jiných služeb spojených s přepravou. V případě dalších neuvedených poplatků je povinen prodejce před uzavřením a potvrzením objednávky seznámit kupujícího s konečnou cenou.

Za nedostatky u převzatého zboží, které neodpovídají vyobrazení či popisu při objednání zboží nese odpovědnost prodávající.

Kupující může uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny výrobku. Nelze uplatňovat vrácení peněz na vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo takové, které sami způsobíte nesprávným použitím. Dále nelze uplatňovat reklamaci na vadu, o které jste věděli před koupí nebo jste dostali předem na vadu slevu. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze jednoduchým způsobem odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu nárok.

 

3. Objednávka zboží

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Každá přijatá objednávka je závazná a stává se kupní smlouvou. Za přijatou objednávku se považuje objednávka potvrzená i ze strany prodávajícího a to potvrzujícím emailem.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné bezplatně zrušit kdykoliv před doručením objednávky. A to e-mailem na adresu: sportcyklo@gmail.com nebo v pracovní dny
od 8:30 – 17:00 hod. telefonicky na 573 394 918,  603 373 886. SMS zprávy nejsou akceptovány. Pokud zákazník již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího, je prodávající povinen tuto částku vrátit v nejkratší možné době,  nejpozději však do 14 dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky v několika případech:

a) pokud nastane vyprodání  zboží v době mezi aktualizacemi skladových zásob

b) pokud dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

c) pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží

d) pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům

V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účely dohody o dalším postupu.

Kupující má zákonnou možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí udávat důvod odstoupení od smlouvy. Rozhodující termín 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je datum odeslání či osobního předání na adrese eshopu.  Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kupující má nárok na vrácení peněz v celé výši ceny výrobku, včetně nákladů na  dopravu. Náklady na dopravu při zaslání zpět na adresu eshopu, nebo předání vraceného zboží na adrese eshopu hradí kupující.
 

Vracené zboží (ne na dobírku!) zašlete na naši adresu SPORT CYKLO s.r.o. Masarykova 651, 769 01 Holešov.


Žádáme Vás o dodání zboží včetně obalu, jak bylo převzato od prodávajícího a schopné dalšího prodeje!
Se všemi listinami, jako je faktura, záruční list a jiné. Peníze Vám budou vráceny převodem na účet.
 

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit v těchto případech:

-  věci upravené na míru

-  zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen

-  u zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů u nichž kupující porušil původní obal

 

5. Dodací termíny

Dodací lhůta je obvykle 2 – 5 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží, v mimořádných případech do 15 dnů. Přesná doba dodání je uvedená u jednotlivých produktů.

Pokud nebude prodávající z nějakých důvodů schopen tuto lhůtu dodržet, bude zákazníka v maximálně možném předstihu o této skutečnosti informován.

Počátek dodací lhůty se počítá při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při platbě převodem se jako počátek dodací lhůty počítá přijetí platby z naší strany.
 

 

6. Reklamační podmínky

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem platným v České republice.

Zákazník má právo od dopravce (In Time) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky.Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Reklamované zboží zašlete na adresu:SPORT CYKLO s.r.o. Masarykova 651, 769 01 Holešov. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na výrobku, případně označit.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost SPORT CYKLO s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o přijetí a rozhodnutí  reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace emailem. Na odstranění vady má prodávající 30 dní. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Po obdržení objednaného zboží je

Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č.101/200 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje změnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to v jakékoliv podobě,  bez vzniku jakýkoliv nákladů na straně kupujícího.

 

8.Řešení sporů

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochranně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 Vybrané kategorie